Hvordan ansøger jeg?

 • Læger, sundhedsplejersker, dagplejer/ dagplejepædagog, pædagog:
  I henhold til servicelovens § 11, 7.
  Ansøgningsskema med en begrundet formodning om, at vanskelighederne kan skyldes forsinkelser eller forstyrrelser i den sansemotoriske udvikling udfyldes i samarbejde med forældrene. Skemaet indsendes til Udviklingsafsnit for børn og unge, Nygade 3, 9400 Nørresundby. Ansøgningen behandles i et tværfagligt visitationsudvalg. Visitationsudvalget består af en børne- og ungelæge, pædagogisk konsulent og leder for Træningscentret for børn og unge. Der sendes både svar til forældre og ansøgende fagperson. Visitationsudvalget behandler ansøgningerne ca. hver sjette uge.
 • Sygehuslæger:
  I henhold til sundhedslovens § 140.
  Læger på Aalborg Sygehus udfærdiger en genoptræningsplan som sendes elektronisk til Aalborg Kommune. Træningscentret for børn og unge modtager disse dagligt.
  Læger på andre offentlige sygehuse eller private sygehuse sender genoptræningsplanerne pr. post. Der kan gå op til en uge inden disse er modtaget hos Træningscentret for børn og unge.
 • Ergoterapeut/rådgiver:
  I henhold til servicelovens § 44.
  Ergoterapeut i Specialgruppen vurderer på baggrund af forældrenes udtrykte behov og evt. skriftligt materiale fra relevante fagpersoner om der er grundlag for en bevilling. Hvis ergoterapeuten bevilliger et forløb sendes bevillingsskrivelsen, samt udfyldte skema og øvrige relevante materialer til Træningscentret for børn og unge. Dette hvis barnet vurderes at høre til Træningscentret for børn og unges målgruppe.
 • Ansøgningen sendes til : Specialcentret-bu@aalborg.dk, Specialgruppen, Østerbro 42, 9000 Aalborg.  Ved behov for yderligere information: Kontaktperson Mette Jensen Tlf 99312790.

Målgruppe

Hvem kan ansøge?

Ansøgningsskema § 11.7

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse