Sansebearbejdningsvanskeligheder

Det vil ofte kræve professionel hjælp at afdække et barns sansebearbejdningsvanskeligheder, men som forælder eller nær omsorgsperson har man ofte en god fornemmelse af hvad barnet reagerer på, hvad der fremmer barnets deltagelse og hvad der hæmmer. Nedenstående er ideer, der kan være vejledende i forhold til hvordan i kan støtte op omkring barnet. Generelt er det vigtigt kun at forsøge med få ting ad gangen, og det man forsøger skal have en positiv inflydelse på barnets muligheder for at indgå i hverdagens aktiviteter. Den samme aktivitet kan give forskellig påvirkning alt efter hvordan man gør den, og alt afhængig af hvordan det sensoriske system fungerer for det enkelte barn.

Konkrete ideer/strategier til det sansesøgende barn:

 • Hjælp barnet med at få dækket behovet for input i løbet af dagen, så barnet ikke er nødt til at stoppe i den aktivitet det deltager i lad det f.eks. hente mælk ved middagsbordet
 • Giv barnet muligheder for at få bevægelsesindtryk: Gynge, hoppe, løbe rundt om bygningen, op og ned ad trappen, løbe ærinder, hente ting
 • Lad barnet sidde på en terapibold, luftpude eller kuglepude
 • Lad barnet ”nulre” en lille blød bold, ballon fyldt med kartoffelmel, eller lignende, når man skal være i ro, og lytte eksempelvis
 • Afvig fra rutiner og skab forandringer, men sørg samtidig for at have visuel ro og orden
 • Ved af- og påklædning kan tøjet spredes rundt i rummet, så det kræver bevægelse at få fat i tøjet
 • For nogle børn kan det være godt at tygge tyggegummi eller tygge på lakridsrod
 • Undersøg hvem barnet bedst kan være sammen med eller lege sammen med og forblive fokuseret i den aktivitet der foregår. Er der legerelationer der gør barnet mere uopmærksom og provokerende?
 • Lær barnet at være opmærksom på når ”motoren” kører for stærkt, og giv barnet en pause fra de andre børn
 • Bjørnekrammere eller faste dybe tryk med dine hænder på barnets krop kan virke beroligende
 • Giv barnet mulighed for at opsøge aktiviteter der giver input til muskler og led, trække, skubbe, ase/mase, løbe og hoppe lege.
 • Giv muligheder for at klatre, svinge i tov m.v.
 • Vis tydeligt hvor barnets plads er f.eks. ved bordet med tapestreg eller dækkeserviet
 • Gyngeaktiviteter hvor barnet gynger frem og tilbage kan virke beroligende.

                                                                  

Konkrete ideer/strategier til det overreagerende barn

 • Start tidligt på dagen med henblik på at dække barnets behov for input, og begræns det, som er provokerende.
 • Forsøg overordnet at undgå overstimulation og gå langsomt frem, kend barnets grænse. Hvis der har været fest i weekenden, skal der måske ikke ske så meget om mandagen
 • Heavy work ”tungt arbejde” kan virke beroligende på barnet, eksempelvis kan nævnes: at grave i jorden med skovl, vande blomster med tung vandkande, flytte tunge kasser, bygge med store puder, bygge huler
 • Skab forudsigelighed ved rutiner og struktur
 • Undgå for mange sanseindtryk/skab rolige omgivelser uden for mange ting der kan aflede
 • Brug eventuelt høretelefoner med rolig musik eller ørepropper, hvis dit barn er lydfølsomt.
 • Brug kasket, bøllehat eller solskærm til det lysfølsomme barn
 • Lad barnet arbejde i en lille gruppe, eller afskærm barnets plads. Er man ude så beskæftig barnet med forudsigelige opgaver, f.eks. lad barnet spise et æble når I er ude at handle
 • Forbered barnet på berøring
 • Lad barnet arbejde med dej, papmache m.m med tynde gummihandsker, hvis det ikke kan lide at røre ved det med bare hænder
 • Lad barnet vide at du forstår det, ”jeg ved at du ikke bryder dig om dette, men vi er nødt til….”
 • I forhold til lugte kan det være en ide at begrænse parfume, skyllemiddel, og andet
 • Undersøg hvilke kvaliteter i en legerelation, der gør at barnet har lettere ved at deltage. Barnet kan have lettere ved forudsigelige, rolige og ikke så berøringsivrige legekammerater
 • Lær eventuelt omgivelserne hvordan man i stedet for at udtrykke sine følelser med omfavnelser eller lignende, kan sige ”hej” i stedet.
 • Vælg materialer, som ikke giver barnet ubehag, eksempelvis når der vælges vaskeklud, tøj, håndklæder
 • Motiver til at bruge redskaber med tyngde, hoppe i trampolin.
 • Ved gyngeaktivitet, er langsom rytmisk stimulation mindre provokerende, eksempelvis en gyngestols bevægelser
 • Hav et ”helle” sted, eller en aktivitet, som barnet kan gå hen til, når det føler sig overvældet, brug et lille telt med puder, kigge i bøger et bestemt sted, eller lave puslespil.
 • Lav en ”flugt” plan for barnet ved større sammenhænge, hvor du ved det kan blive svært for barnet.
 • Hav sanseværktøjer tilgængelige, kendte ting, som barnet kan have i en rygsæk og som du ved beroliger barnet,  lær barnet at bruge dem, når du ikke er der                                                                                            

Konkrete ideer/strategier til det underreagerende barn

 • ”Væk” barnet med forskellige sanseindtryk. Gynge, hoppe, løbe rundt om bygningen, op og ned ad trappen, løbe ærinder, hente ting, skifte plads, sidde på forskelligt underlag                                                                                                  
 • Tyg tyggegummi, drik vand af sugerør, sug på syrlige bolcher/appelsin
 • Brug ofte barnets navn
 • Få barnets opmærksomhed inden besked gives
 • Få eventuelt barnet til at gentage instruktionen
 • Gør barnet bevidst om andres reaktioner f.eks. ”se det andet barn smiler”
 • Lær barnet at tjekke tøjet via et spejl. Det mærker måske ikke at tøjet sidder forkert
 • Lær barnet at kigge i spejlet eller mærke efter med hænderne, hvis det ikke selv bemærker at det har rester i ansigtet når det har spist .
 • Undersøg hvilke legekammerater der fremmer barnets evne til at være sociale og forsøg at matche dem. Det kan ofte være en fordel at lege med nogen der er mere aktive.
 • Brug kontraster og forskellige konsistenser og smagsvariationer på tallerkenen når barnet skal spise for at skærpe opmærksomheden.
 • Brug forskellige materialer og konsistenser i leg og aktiviteter og varier aktiviteterne            

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse