Casper 11 måneder

Efter en kontrol i børneambulatoriet har Caspers forældre fået en genoptræningsplan til Casper fra sygehuset. Casper er tilknyttet Neuropædiatrisk team og er født meget for tidligt. Han er meget sansesart, bliver forskrækket ved lidt hurtige bevægelser og bliver utryg, når det ikke er mor og far der passer ham. Han har haft svært ved at komme i trivsel og tager ikke på i vægt. Casper sover dårligt og vil meget nødigt spise fast føde.

 

I genoptræningsplanen er der en kort beskrivelse af Casper og genoptræningsbehovet er defineret. Efter hjemkomsten fra sygehuset vil I modtage et bevillingsbrev fra kommunen med besked om, hvor genoptræningen skal finde sted. I vil blive kontaktet af den ergoterapeut, der skal varetage genoptræningen.Ergoterapeuten tager hjem til Casper og ser ham i hans vante omgivelser. Det kan være både i hjemmet og i dagplejen. Sammen med ergoterapeuten aftaler I forældre, evt i samarbejde med dagplejen, en handleplan og sætter mål for indsatsen. Indsatsen i forhold til spiseproblematikken vil typisk foregå i hjemmet og dagplejen, men andre dele af træningen vil kunne finde sted i ergoterapeutens træningslokaler. Ved sansesarthed/ vanskeligheder med bearbejdning af sanseindtryk kan en stor del af indsatsen være råd og vejledning om, hvordan omgivelserne kan tilpasses barnets behov og øge dets tolerancegrænse.

Forløbet er tidsafgrænset og ved afslutning skriver ergoterapeuten en slutstatus på indsatsen.

Denne indsats er givet efter sundhedslovens § 140. Mere om lovgivning

 (Modelfoto)

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse