Ditte 1½ år.

I har måske i en periode undret jer lidt over jeres barns udvikling. Hun udvikler sig ikke helt som de andre i dagplejen, og udviklingen går  lidt langsommere end forventet. Ditte virker lidt passiv og bliver let ked af det, når noget ikke lykkes for hende. Hun er afhængig af, at den voksne hjælper hende hen til de ting hun gerne vil igang med. Ditte har aldrig været glad for at ligge på maven og har ikke trillet eller kravlet og har ikke helt kræfter nok til at skifte stillinger og komme rundt selv. I har snakket med jeres dagplejer og dagplejepædagog og er blevet enige om at ansøge om hjælp med henblik på at støtte jeres barns udvikling. 


Bliver barnet visiteret til os, får i besked om dette pr brev. I bliver derefter kontaktet af en ergo eller fysioterapeut, enten pr brev eller ved en telefonisk henvendelse. Dette med henblik på at aftale et første møde som opstart på indsatsen. Mødet kan foregå i jeres hjem, eller i barnets pasningstilbud alt efter hvad der er bedst for barnet. På dette første møde vil vi gerne se og observere jeres barn, samt snakke med jer om formålet med jeres henvendelse. Udfra vurderingen vil terapeuten komme med ideer til hverdagen både til hjemmet og til pasningstilbuddet, og aftale det videre forløb med jer. Forløbet kan indeholde nogle af følgende elementer: træning, løbende råd og vejledning, leg og stimulationsideer. I forløbet med Ditte afsluttes det ved at hun har fået lært at komme omkring på gulvet og at rejse sig op selv, og viser at hun er blevet  mere tryg ved, at der er andre børn omkring hende og er mere opsøgende i forhold til sin egen udvikling og omgivelser.  
Forløbet afsluttes med en snak om målene er nået og en drøftelse af eventuelle fremtidige tiltag. Forløbet er en tidsafgrænset proces.

                              Denne indsats ydes efter servicelovens § 11.4.

(Modelfoto)

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse