Et typisk forløb

Ditte 1½ år.

I har måske i en periode undret jer lidt over jeres barns udvikling. Hun udvikler sig ikke helt som de andre i dagplejen ...Læs mere

 

Ditte 1½ år.
I har måske i en periode undret jer lidt over jeres barns udvikling. Hun udvikler sig ikke helt som de andre i dagplejen, og udviklingen går måske lidt langsommere end forventet. I har snakket med jeres dagplejer og dagplejepædagog og er blevet enige om at ansøge om hjælp for at støtte jeres barns udvikling. (link til ansøgning). ( læs mere )
Bliver barnet visiteret til os, får i besked om dette pr brev. I bliver derefter kontaktet af en ergo eller fysioterapeut, enten pr brev eller ved en telefonisk henvendelse. Dette med henblik på at aftale et første møde som opstart på indsatsen. Mødet kan foregå i jeres hjem, eller i barnets pasningstilbud alt efter hvad der er bedst for barnet. På dette første møde vil vi gerne se og observere jeres barn, samt snakke med jer om formålet med jeres henvendelse. Udfra vurderingen vil terapeuten komme med ideer til hverdagen både til hjemmet og til pasningstilbuddet, og aftale det videre forløb med jer. Forløbet kan indeholde nogle af følgende elementer: træning, løbende råd og vejledning, leg og stimulationsideer.
Forløbet afsluttes med en snak  om målene er nået og en drøftelse af eventuelle fremtidige tiltag. Forløbet er en tidsafgrænset proces.

Denne indsats ydes efter servicelovens § 11.4. link til ydelser,( henviser, visitation)

Mikkel 4,5 år
Mikkel løber kluntet og falder tit både ude og inde. Han sidder urolig til samling i børnehaven og har svært ved at koncentrere sig, når der sker mange ting omkring ham. Nogle gange oplever de andre børn Mikkel som voldsom og hjemme sidst på dagen bliver Mikkel let frustreret. I vælger sammen med børnehaven at sende en ansøgning om hjælp til Træningscentret for børn og unge( link til henvisning). ( læs mere)
VIsitationsudvalget vurderer at Mikkel hører til målgruppen og I får brev om denne afgørelse. Mikkel kommer til, når det bliver hans tur på ventelisten efter henvisningsdato. I vil da modtage et brev med en dato for en opstartssamtale. Til samtalen vil der oftest komme både en ergo- og en fysioterapeut. Denne samtale kan finde sted enten i hjemmet eller  i  børnehaven, oftest i børnehaven, da primærpædagogen har større mulighed for at deltage og vi kan få et indtryk af barnets omgivelser og eventuelt hilse på barnet her. I samtalen vil vi gerne høre om barnets hverdag og udfordringerne i denne.
Typisk vil Mikkel skulle undersøges af os. Mikkel vil opleve undersøgelserne som en god leg! link til undersøgelser,test....Derefter mødes vi med jer igen for at drøfte resultaterne og vi aftaler det videre forløb samt sætter mål for indsatsen. ( link til målsætning)

Vi har en forventning til jer forældre og Mikkels børnehave om aktivt at støtte op om indsatsen.Vi vil løbende give råd og vejledning evt. kombineret med et træningsforløb hos os.Træning foregår oftest hos os, men kan også, hvis dette er hensigtsmæssigt,  foregå i barnets daglige omgivelser.
Forløbet afsluttes med en snak om målene er nået og en drøftelse af eventuelle fremtidige tiltag. Forløbet er en tidsafgrænset proces.

Denne indsats ydes efter servicelovens § 11.4. link til ydelser,lovgivning ( henviser, visitation)?

Anne 12 år

Anne har fået en genoptræningsplan efter at være blevet undersøgt på sygehuset. På sygehuset får I genoptræningsplanen med og efter hjemkomsten vil I modtage et bevillingsbrev fra kommunen med besked om, hvor genoptræningen skal finde sted. I vil blive kontaktet af den fysioterapeut ,der skal varetage genoptræningen og laver aftaler med hende.

I genoptræningsplanen har sygehuset lavet en kort beskrivelse af Anne og defineret genoptræningsbehovet. ( link til genoptræning) Anne har igennem flere år lidt af en voldsom hovedpine, som også har medført meget fravær i skolen. Hun er udredt lægefagligt, hvor der er ikke er fundet andre årsager end kraftige spændinger i nakkemuskulaturen. Anne og forældrene laver i samarbejde med fysioterapeuten en handleplan og aftaler mål for indsatsen.Fysioterapeuten behandler Anne og giver råd og vejledning til hjemmet og til skolen om eksempelvis indstilling af stol og bord, hensigtsmæssige fritidsaktiviteter, evt et hjemmeprogram med øvelser, som Anne selv skal udføre for at hindre et tilbagefald og forebygge at nakkespændingerne kommer igen. Efter endt genoptræningsforløb laver fysioterapeuten en afsluttende status.

Denne indsats ydes efter sundhedslovens § 140 ( link til lovgivning mm) ifølge en genoptræningsplan, som er skrevet på sygehuset og derefter sendt til kommunen.

 Casper 11 måneder

Efter en kontrol i børneambulatoriet har Caspers forældre fået en genoptræningsplan til Casper fra sygehuset. I genoptræningsplanen er der en kort beskrivelse af ham og genoptræningsbehovet er defineret. Efter hjemkomsten vil I modtage et bevillingsbrev fra kommunen med besked om, hvor genoptræningen skal finde sted. I vil blive kontaktet af den ergoterapeut, der skal varetage genoptræningen.Casper er tilknyttet Neuropædiatrisk team og er født meget for tidligt. Han er meget sansesart, bliver forskrækket ved lidt hurtige bevægelser og bliver utryg, når det ikke er mor og far der passer ham. Han har haft svært ved at komme i trivsel og  tager ikke på i vægt. Casper sover dårligt og vil meget nødigt spise fast føde.

Ergoterapeuten tager hjem til Casper og ser ham i hans vante omgivelser. Det kan være både i hjemmet og i dagplejen. Sammen med ergoterapeuten aftaler  I forældre, evt i samarbejde med dagplejen, en handleplan og sætter mål for indsatsen. Indsatsen i forhold til spiseproblematikken vil typisk foregå i hjemmet og dagplejen, men andre dele af træningen vil kunne finde sted i ergoterapeutens træningslokaler. Ved sansesarthed/ vanskeligheder med bearbejdning af sanseindtryk  kan en stor del af indsatsen være råd og vejledning om, hvordan omgivelserne kan tilpasses barnets behov og øge dets tolerancegrænse.

Forløbet er tidsafgrænset og ved afslutning skriver ergoterapeuten en slutstatus på indsatsen.

Denne indsats er givet efter sundhedslovens § 140 ( link til denne )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse