Et typisk forløb

Vil være at forældre sammen med en fagperson i barnets pasningstilbud, har haft en forudgående opmærksomhed på og forsøgt nogle tiltag i forhold til barnets sansemotoriske udfordring. Sammen finder forældre og personalet i pasningstilbudet ud af om der er behov for sparring fra træningscentret for børn og unge, og ansøger om en indsats herfra. Træningscentret vil tage kontakt til foældre og pasningstilbudet, og starte op med en samtale med familien og kontaktpersonen fra pasningstiludet om barnet og dets hverdag. Sammen vil der blive lavet aftaler om hvad der eventuelt yderligere kan støtte op om barnets videre trivsel, udvikling og læring. 

 

Værdigrundlag

Vi arbejder efter Familie- og Beskæftigelses-forvaltningens værdigrundlag. Måden, vi efterlever det på, er beskrevet i vores værdigrundlag.

  • Professionalisme
  • Kompetenceudvikling
  • Engagement
  • Samarbejde og respekt

 Læs mere

Samarbejde

Hos Træningscenteret for børn og unge kan i forvente, at vi vægter samarbejdet højt. Vi kan nåes på mail og telefon, og vil gerne være tilgængelige for drøftelser af problematikker, og opklarende spørgsmål.

I kan ligeledes regne med at vi kontakter jer ved behov.

Henvendelser om børn hvor der overvejes ansøgning kan rettes til teamleder Janne Bisgaard Folden tlf nr 2520 2896. Spørgsmål vedrørende børn der er i et forløb rettes til den tilknyttede ergo- eller fysioterapeut.

Læs mere her

Weltklasse