• Det er sjovt at gynge

    Forældrehistorie... Læs mere

 • Vi leger ude

    Forældrehistorie... Læs mere

 • Jeg er stærk

    Forældrehistorie... Læs mere

 • Jakob og Mathias

    Løbetur i Golfparken

 • Nanna og mor

  Tju-hej hvor det går!

Sådan arbejder vi som børnefysio- og ergoterapeuter

Hos os er barnet i centrum for indsatsen. Vi stræber efter at skabe en atmosfære af tryghed og ligeværd i samarbejdet med børn, forældre, kollegaer og samarbejdpartnere gennem faglig dygtighed og menneskeligt nærvær.  
Vi har muligheder for dels at møde barnet i nærmiljøet eller i vores lokaler. Nogle gange har barnet brug for at styrke sine færdigheder for at fungere bedre i hverdagen, andre gange vil det være omgivelserne, som skal ændres for at barnet får bedre vilkår for udvikling. Som børneergo- og børnefysioterapeuter har vi nogle faglige forudsætninger for både at kunne støtte barnet i sin sansemotoriske udvikling og give råd og vejledning til omgivelserne.

Glæden ved 
en aktiv hverdag

 
At være levende er at være i aktivitet. Børns liv er fulde af aktiviteter: at kravle rundt og udforske omgivelserne, spise, løbe, spille bold, tænke, lege, bygge, tegne, lave lektier, hoppe i trampolin....
 
Aktivitet og sundhed hænger nøje sammen. Meningsfulde aktiviteter giver udvikling, selvtillid og livsglæde. Barnet kan have både ressourcer og nogle udfordringer, der gør at det kan være svært at være i aktivitet på lige fod med sine jævnaldrende. Ergo- og fysioterapeuter arbejder med børn, der har vanskeligheder med at deltage i aktiviteter i dagligdagen. Årsagen kan være vidt forskellig, men med baggrund i en sansemotorisk problematik. 
 
Børn har brug for en tilværelse hvor de trives, oplever at blive værdsat, føle tilknytning og har mulighed for at deltage i aktivitet sammen med andre. Som ergo- og fysioterapeut arbejder vi på at bedre barnets forudsætninger for at deltage i aktiviteter og mindske sundhedsproblemer. Indsatsen for at barnet kan være aktivt og trives kan også være gennem at støtte forældre og andre omsorgspersoner i barnets hverdag til at stimulere barnet i hverdagen. 

 

Weltklasse