• Det er sjovt at gynge

    Forældrehistorie... Læs mere

 • Vi leger ude

    Forældrehistorie... Læs mere

 • Jeg er stærk

    Forældrehistorie... Læs mere

 • Jakob og Mathias

    Løbetur i Golfparken

 • Nanna og mor

  Tju-hej hvor det går!

Sådan arbejder vi som børnefysio- og ergoterapeuter

Hos os er barnet i centrum for indsatsen. Vi stræber efter at skabe en atmosfære af tryghed og ligeværd i samarbejdet med børn, forældre, kollegaer og samarbejdpartnere gennem faglig dygtighed og menneskeligt nærvær.  
Vi har muligheder for dels at møde barnet i nærmiljøet eller i vores lokaler. Nogle gange har barnet brug for at styrke sine færdigheder for at fungere bedre i hverdagen, andre gange vil det være omgivelserne, som skal ændres for at barnet får bedre vilkår for udvikling. Som børneergo- og børnefysioterapeuter har vi nogle faglige forudsætninger for både at kunne støtte barnet i sin sansemotoriske udvikling og give råd og vejledning til omgivelserne.

OBS!

Vi gør opmærksom på, at vores hjemmeside pt desværre ikke er opdateret, da Træningscentret pt er under omorganisering. Vi arbejder på sagen og det vil fremgå tydeligt af hjemmesiden, når den er gældende. I mellemtiden kan du kontakte Teamleder Janne Bisgaard Folden på tlf. nr. 2520 2896 eller sekretær Lene Carlsen på tlf. nr. 9931 2892.

 

Glæden ved 
en aktiv hverdag

 
At være levende er at være i aktivitet. Børns liv er fulde af aktiviteter: at kravle rundt og udforske omgivelserne, spise, løbe, spille bold, tænke, lege, bygge, tegne, lave lektier, hoppe i trampolin....
 
Aktivitet og sundhed hænger nøje sammen. Meningsfulde aktiviteter giver udvikling, selvtillid og livsglæde. Barnet kan have både ressourcer og nogle udfordringer, der gør at det kan være svært at være i aktivitet på lige fod med sine jævnaldrende. Ergo- og fysioterapeuter arbejder med børn, der har vanskeligheder med at deltage i aktiviteter i dagligdagen. Årsagen kan være vidt forskellig, men med baggrund i en sansemotorisk problematik. 
 
Børn har brug for en tilværelse hvor de trives, oplever at blive værdsat, føle tilknytning og har mulighed for at deltage i aktivitet sammen med andre. Som ergo- og fysioterapeut arbejder vi på at bedre barnets forudsætninger for at deltage i aktiviteter og mindske sundhedsproblemer. Indsatsen for at barnet kan være aktivt og trives kan også være gennem at støtte forældre og andre omsorgspersoner i barnets hverdag til at stimulere barnet i hverdagen. 

 

Weltklasse