Undervisning af samarbejdspartnere

I begrænset omfang og efter særlig aftale tilbyder vi undervisning i afgrænsede emner til vores samarbejdspartnere. Vi har blandt andet undervist sundhedsplejersker i problematikken ”skævt kranie”, og ” bløde børn”. I dagplejen har det været i emnet "børn med sansemotoriske vanskeligheder", "for tidligt fødte børn", pædagoger i ”urolige børn/ sanseintegration”, ” leg og læring” , og  "børn med forstyrrelser i sansebearbejdningen" - for at nævne nogle!
 
Aktuelt underviser vi i "barnets sansemotoriske udvikling" i Aalborg kommunes tilbud "HÅND OM BARNET", som er et tilbud til alle kommende førstegangsforældre med bopæl i Aalborg Kommune.
 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse