Hvad siger loven?

 

Træning efter Serviceloven

 
§ 11,4   Rådgivning, undersøgelse og behandling:
 
  • § 11, stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier.
 
 
§44   Vedligeholdelsestræning:
Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder (jf. ”Vejledning om træning i kommuner og regioner”).
 
  • § 44. Bestemmelser i § 83 og § 86, stk. 2, om henholdsvis personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning m.v. finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, når der er behov herfor
 
  • § 86, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
 
 
Servicelovens § 52, stk. 3. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
 
 

Genoptræning efter Sundhedsloven

 
Genoptræning efter Sundhedsloven har til formål, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal være en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient, eventuelt pårørende eller personale (jf. ”Vejledning om træning i kommuner og regioner”).
 
 
  • § 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.
 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse