Målgruppe

  • Førskolebørn 0-3,11 år, som passes hjemme, privat eller i kommunens dagtilbud. Tilbuddet kan gives til børn, der har problemer med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde og/eller har problemer med, at indgå i leg med de andre børn. Fagperson kan sammen med forældre ansøge visitationsudvalget om tilbud. Visitationsudvalget består af en børne- og ungelæge, pædagogisk konsulent og Træningscentret for børn og unges leder. Dette tilbud gives efter servicelovens § 11, 7. Se ansøgningsskema nederst.
  • Børn, der har behov for genoptræning 0-18 år, efter genoptræningsplan fra offentligt eller privat sygehus. Genoptræningen iværksættes efter sundhedslovens § 140.
  • Børn, der har behov for længerevarende, vedligeholdende træning efter bevilling fra sagsbehandler. Denne bevilling gives efter servicelovens § 44.

Hvem kan ansøge?

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgningsskema til § 11,7

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse