Hvem er vi

Vi er en faglig velfunderet personalegruppe bestående af både ergo- og fysioterapeuter. Vi arbejder både monofagligt og tværfagligt. Hvis der er brug for en større udredning af barnet, vil vi ofte undersøge tværfagligt, så vi kommer hele vejen omkring barnets problematik. Dette er, hvis vi vurderer, at der er brug for både en ergo og en fysioterapeuts faglighed.

Vi har hver især forskellige interesseområder og kompetencer, der kommer barnet og familien til gode. Vi sætter kompetence udvikling højt og vil gerne følge med i den nye viden.  Dette gør vi gennem faglig sparring, kollegial respons, kurser og temadage.

Der er to af vores terapeuter, der også er uddannet Marte Meo terapeuter. Denne viden bruges til supervision i afdelingen af terapeut/barn forløb, således kommer det også barnet til gode. Vi bruger alle viden fra Marte Meo, da erfaringer fra et forløb kan bruges i andre forløb.

Vi er en god blanding af medarbejdere, hvor nogle har en frisk viden fra uddannelsen og mange har en stor børneterapeutisk erfaring indenfor forskellige special områder.

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse