At være et lille menneske

Mennesket har og er kroppen, har tanker og følelser, og udtrykker sig i bevægelser og handlinger. Man kan sige at "body is brain, brain is body". Krop og hjerne er en helhed. Oplevelser, læring og erfaring ændrer og udvikler hjernen. Hjernen er aldrig færdigudviklet, men ændrer sig hele tiden. Hver gang vi lærer noget nyt, dannes ansats til nye synnapser. En aktivitet skal udvikle sig og blive mere udfordrende, hvis hjernen skal blive ved med at udvikle sig.

Hjernen fungerer i kredsløb, hvor der ikke er forskel på motorik, kognition og perception. (motorik, tænkning og sansning) Forstået på den måde, at de ikke kan fungere uden hinanden. Fx når du spiller bold, så bruger du ikke kun din motorik, men også dine sanser, hvor du mærker bolden med hænderne, bruger synet til at se hvor du skal kaste, bruger hjernen, når du skal bedømme afstand og skal afstemme kræfter til kastet mv.

Når du har forståelse for egen krop, kan du bedre forstå andre, du får bedre selvtillid, selvværd og social forståelse.

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse