Konsultativ vejledning

Bemærk at projektperioden er afsluttet i juni 2013 og tilbuddet evalueres i løbet af efteråret 2013.

I 2012 har vi på forsøgsbasis oprettet en konsultativ vejledning, hvor forældre og eventuelle samarbejdspartnere inviteres til en samtale med en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Vejledningen retter sig mod de børn i alderen 2,0 – 3,11 år, der efter at vi har modtaget ansøgningen på barnet, kommer på venteliste hos os.

Den konsultative vejlednings formål er, at imødekomme det ønske, der naturligt nok er fra forældre og barnets omgivelser, om at komme i gang, og støtte målrettet op omkring barnets udvikling. Forældre og samarbejdspartnere indbydes til en konsultativ samtale indenfor de første to måneder efter ansøgningen.

Samtalen tager udgangspunkt i de problematikker, der viser sig i barnets hverdag og som er beskrevet i ansøgningen. Barnet deltager ikke i samtalen. Ergo og fysioterapeuten kommer med hypoteser, og forsøger at medvirke til en øget indsigt i barnet problematik og giver ideer til hverdagen. Ideerne skrives ned og mailes efterfølgende til deltagerne i mødet. Efter samtalen vil forældre og samarbejdspartnere have mulighed for telefonisk vejledning i 4 måneder efterfølgende med start fra samtale datoen. Herefter vil de blive ringet op, med henblik på at høre om de ønsker at bibeholde deres barns placering på ventelisten.

Kvalitetsenheden i Aalborg kommune, er behjælpelige med at udforme og indsamle data fra spørgeskemaer, som de der har deltaget i samtalerne har fået tilsendt til besvarelse. Dette blandt andet med henblik på at vurdere om tilbudet hjælper med at gøre ventetiden mere konstruktiv.

 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse