Kurser og projekter

I afdelingen har der foregået forskellige kurser og temadage:
 
I 2006 kursus i undersøgelsesredskabet MAP
I 2008 kursus i Bobath-konceptet
I 2011 kursus i undersøgelsesredskabet Bayley II
I 2011 temadag om målsætning
Der arbejdes med større og mindre projekter. Af de større kan nævnes kvalitetsikringsprojektet  ” Parat til den inkluderende folkeskole? ”, som blev  færdig i 2012.

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse