Hvem kan ansøge?

  • Læger, sundhedsplejersker, dagplejer/dagplejepædagog, pædagoger:
    Forældre kan i samarbejde med en fagperson udfærdige en ansøgning. Fagpersonen kan være sundhedsplejersken, dagplejer sammen med dagplejepædagog, pædagog i institutionen og barnets læge. Dette er gældende for førskolebørn, som passes hjemme, privat eller i kommunens dagtilbud. 
  • Sygehuslæger:
    Sygehusets læger kan, hvis dit barn har været i kontakt med dem, udfærdige en genoptræningsplan. Dette er gældende for børnegenoptræning 0 år til skolestart. Genoptræningen iværksættes efter sundhedslovens § 140.

Målgruppe

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgningsskema § 11, 7

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse