Målsætning

For os er det vigtigt, at barn og forældre oplever ejerskab til de mål der arbejdes hen imod opfyldelsen af. Det er derfor vigtigt, at målene formuleres i et samarbejde mellem barn, forældre og eventuelle samarbejdspartnere. En fælles målsætning oplever vi, er med til at skabe en fælles forståelse for sammenhængen mellem de forskellige indsatser, både hos barn, forældre og fagpersoner.

Vi tilstræber, at målene er realistiske og tidsbetemte i forhold til barnets ressourcer og de muligheder, der er i omgivelserne. Vi ser barn og forældre som eksperter på deres hverdagsliv, hvor de ved, hvad der ønskes at barnet bliver bedre til og hvad barnet sætter pris på i dets hverdag. Når barnet har en alder, hvor det selv kan formulere et mål for noget det gerne vil kunne, eller gerne vil blive bedre til, oplever vi ofte, at det er meget motiverende for barnet.

Nogle gange oplever vi, at det er meget enkelt og indlysende hvad målet skal være og det aftales i forbindelse med at barnet er til undersøgelse. Andre gange kræver det mere dialog og samarbejde for at sætte målet. At målsætningen er godt gennemtænkt og afstemt har stor betydning for, hvor udviklende forløbet bliver,

Vi er inspireret af forskellige målsætningsredskaber, bla.

  • GAS, Goal Attainment Scale
  • COPM, Canadian Occupational Process Model
  • Smart mål
  • ICF

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse