Mikkel 3 år og 10 måneder.

Mikkel løber kluntet og falder tit både ude og inde. Han sidder urolig til samling i børnehaven og har svært ved at koncentrere sig, når der sker mange ting omkring ham. Nogle gange oplever de andre børn Mikkel som voldsom og hjemme sidst på dagen bliver Mikkel let frustreret. I vælger sammen med børnehaven at sende en ansøgning om hjælp til Træningscentret for børn og unge.
VIsitationsudvalget vurderer at Mikkel hører til målgruppen og I får brev om denne afgørelse. Mikkel kommer til, når det bliver hans tur på ventelisten efter henvisningsdato. I vil da modtage et brev med en dato for en opstartssamtale. Til samtalen vil der oftest komme både en ergo- og en fysioterapeut. Denne samtale kan finde sted enten i hjemmet eller i børnehaven, oftest i børnehaven, da primærpædagogen har større mulighed for at deltage og vi kan få et indtryk af barnets omgivelser og eventuelt hilse på barnet her. I samtalen vil vi gerne høre om barnets hverdag og udfordringerne i denne.


Typisk vil Mikkel skulle undersøges af os. Mikkel vil opleve undersøgelserne som en god leg! Læs mere Derefter mødes vi med jer igen for at få en fælles drøftelse og aftaler det videre forløb samt sætter mål for indsatsen. Læs mere

Vi har en forventning til jer forældre og Mikkels børnehave om aktivt at støtte op om indsatsen.Vi vil løbende give råd og vejledning evt. kombineret med et træningsforløb hos os.Træning foregår oftest hos os, men kan også, hvis dette er hensigtsmæssigt, foregå i barnets daglige omgivelser.
Forløbet afsluttes med en snak om målene er nået og en drøftelse af eventuelle fremtidige tiltag. Forløbet er en tidsafgrænset proces.

Denne indsats ydes efter servicelovens § 11.4. 

 (Modelfoto)

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse