Hvad gør vi

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og muligheder for udvikling. Vi ser barnet som et helt menneske, der udvikler sig i samspil med sine omgivelser. Vores tilbud er med til at skabe en forståelse for barnets siuation og skal indgå som en tværfaglig del af den sammenhængende indsats i barnets dagligdag.

Vi varetager en specialiseret børnefysio- og ergoterapeutisk indsats, hvor vi laver en individuel undersøgelse og vurdering af henviste børn med forsinkelser eller forstyrrelser i den sansemotoriske udvikling og børn med handicap. Vi giver ideer til målrettede aktiviteter, håndtering og stimulering i barnets hverdag og vejleder forældre og andre personer, der er tæt på barnet. Vi er med til at afklare barnets eventuelle behov for en særlig indsats i tæt samarbejde med forældre og samarbejdspartnere. Ved behov tilbydes der træning og følges op på den proces, der er sat igang.

 

 

 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse