Samarbejde 

Hos Træningscenter for børn og unge -i aktivitet og bevægelse, er forældrene vores nærmeste samarbejdspartnere. Vi starter altid udfra en snak om barnet og finder i fællesskab ud af hvilke ønsker og forventninger, vi gensidigt har til forløbet og samarbejdet. Ofte inddrages de nære omsorgspersoner eksempelvis barnets dagplejer, dagplejepædagog eller barnets dagtilbud.

Vi samarbejder med den fagperson, der sammen med forældrene, har skrevet ansøgningen til os. Ansøgeren får automatisk besked om, at barnet nu er igang hos os. Hvis barnet er bevilliget indsats via sagsbehandler eller sygehus  samarbejder vi ved behov. 

Årligt har vi samarbejdsmøder med dagplejepædagogerne, sundhedsplejen, og de Tværfaglige Teams. Derudover samarbejder vi ved behov med privatpraktiserende læger, børneafdelinger på sygehus, neuropædiatrisk team, psykologer og talepædagoger, sagsbehandlere samt andre ergo og fysioterapeuter. I Udviklingsafsnit for børn og unge, som vi hører til, samarbejder vi med konsulenter, Indsatsteamet og Sprog og integration.

Vi har således mange samarbejdspartnere og forsøger at imødekomme familier og samarbejdspartnernes ønsker til samarbejdet. Samtidig er vi nødt til at planlægge og udstikke rammer for indsatsen.

Vi har som fagpersoner også forventninger og har en formodning om, at der i dagligdagen støttes op om indsatsen, både i familien og i barnets pasningstilbud. Vi ved, at børn der stimuleres dagligt har bedre mulighed for at udvikle sig i forhold til de mål vi sætter.

Det vil somme tider forekomme, at der er en kollega med til en træning eller et møde, da vi sparrer med hinanden fagligt og lærer af hinanden. Vi har ligeledes fysioterapeut og ergoterapeut studererende i huset som nogle gange er med. Dette er hvis vi vurderer, at barnet kan være med til dette.

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse