Neuromuskulær bevægelsesterapi

Der findes et utal af behandlingsteknikker og træningsprincipper, der har det formål at  have en velfungerende krop. Fundamentet for en optimal kropslig funktion er en tilstrækkelig kondition, muskelstyrke og motorisk kontrol. Der kan være forskellige muskelmæssige og biomekaniske faktorer der har indvirkning på det kropslige fundament. Der  findes mange specifikke teknikker til at bedre det kropslige fundament.

Når børn henvises med specifikke motoriske vanskeligheder, fx til optræning efter en knæskade, udspænding af muskulatur, vurdering af fodstilling og bevægelse mm vil det være fysioterapeuter, der varetager træningen. Træning i motoriske færdigheder og sansemotorisk stimulering varetages af både ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Her nævnes nogle af de teknikker vi bruger:

  • Styrketræning er træning af enkelte muskler eller af muskelgrupper, hvor belasningen er så stor at det medfører øget muskelstyrke. Hos mindre børn er kroppens egen vægt oftest en stor nok belastning, fx. et barn der kravler eller går på trapper, således at styrketræningen foregår i en aktivitet.
  • Udspænding, hvor stram muskulatur eller væv udspændes for at give optimale forhold.
  • Balancetræning
  • Stabilitetstræning
  • Facilitering, hvor man kan stimulere en muskelgruppe til at arbejde, eller hæmme en muskelgruppe, så den ikke arbejder så kraftigt. Kinesiotapening kan være en metode til dette.
  • Koordinationstræning, der sigter mod at udvikle barnets evne til at koordinere samarbejdet mellem de to kropshalvdele, fx. det at hoppe på samlede ben, cykle, kravle og klippe.
  • Bløddelsbehandling/massage.
  • Motorisk færdighedstræning, hvor træningen sigter mod at optimere en motorisk færdighed fx. af en tabt færdighed efter en skade eller fx efter et brud.
  • Konditionstræning, hvor der arbejdes aktivt og dynamisk med store muskelgrupper, hvor belasningen er så høj, at der opnås en væsentlig belastning af åndedræt og kredsløb.

 

 

 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse