Vi kan lide at "lege", og har blandt andet valgt at arbejde med børn, da det nok er det mest umiddelbare vi kan arbejde med i vores fag. I hverdagen har vi et godt kollegialt samvær, hvor man gerne giver hinanden en hjælpende hånd. Her er højt til loftet, og det bliver ofte til et godt grin sammen.

Vi bliver glade når børnene spørger "hvor sover i?" eller  "hvad er dit arbejde?", når vi er færdige med at lege. De har åbenbart en fornemmelse af at her er der godt at være, og at det da ikke kan blive betragtet som et arbejde at lege med dem!

Træningscenteret for børn og unge - i aktivitet og bevægelse startede op 1. marts 1996. Vi er nu ansat 8 ergoterapeuter og 8 fysioterapeuter, hvoraf en fysioterapeut og en ergoterapeut er klinisk underviser, en sekretær og en teamleder. Vi varetager mange forskellige slags opgaver relateret til både servicelov og sundhedslov. Igennem tiden har vi haft mange undervisningsopgaver overfor samarbejdspartnere i den primære sundhedstjeneste, dagplejen, og i daginstitutioner. Vi har deltaget i diverese faglige udviklingsarbejder, udarbejdet projekter samt løbende evalueret og udviklet den faglige praksis. I løbet af de første 16 år har vi set over 4000 børn.

Vi har altid gang i faglig udvikling, og nye tiltag, for vi kan simpelthen ikke lade være og ønsker at tilbyde børnene det bedste indenfor vores fag. 

Vi er praktiksted for University College Nordjylland, fysioterapi og ergoterapi uddannelsen. Vi har ofte flere studerende ad gangen, nogle gange både ergoterapeut og fysioterapeut studerende på samme tid. De er dels med som "føl" dels varetager de superviserede træningsforløb med børnene. Supervisionen gives af de kliniske undervisere.

Formålet med vores indsats er at forebygge en skæv sansemotorisk udvikling hos barnet, minimere en patologisk udvikling, optimere børnenes udviklingsvilkår, støtte forældre og personale i kommunens daginstitutioner, således at også børn med særlige behov kan inkluderes og deltage i hverdagens aktiviteter. Vi er en del af den tværfaglige og helhedsorienterede indsats i Aalborg Kommune.

Vores vision:

Det bedste børneliv for alle - i aktivitet og bevægelse

Vores mission:

Vi udøver ergo- og fysioterapi for at fremme børns muligheder for bevægelse, aktivitet og deltagelse, så deres hverdagsliv opleves meningsfuldt og ligeværdigt.

Vi skaber forståelse i børns omgivelser og bidrager til at skabe strategier og handlemuligheder, nu og på sigt.

 

 

 

 

 

 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse