Oralmotorisk træning

At spise og drikke er essentielt for mennesket, og dækker både energi behovet og forbindes med postive oplevelser og sociale relationer. Det at kunne forme munden, og styre tungen med henblik på at kunne udtale sig, så andre kan forstå, er også en vigtig del af sociale relationer.

Når børn henvises med oralmotoriske vanskeligheder varetages opgaven af ergoterapeuterne. Vanskelighederne står sjældent helt alene, men afspejler sig i hele kroppen og barnets måde at være på. Problematikkerne kan være meget forskelligartede og kan forekomme i alle aldersgrupper. 

Problematikkerne kan være enten enkeltstående eller i en kombination af nedenstående med hensyn til at :

  • sutte og synke
  • tygge og bide
  • spisevanskeligheder på baggrund af en sansebearbejdningsproblematik
  • koordinere læber og tunge, og udtale ord
  • savle
  • vejrtrækning og koordination af luft og lyd

Udfra en undersøgelse og observationer af barnet i de daglige situationer, vil der i samarbejde med barnet, hvis dette er muligt, og i samarbejde med forældre og nære omsorgspersoner, blive opstillet specifikke mål for  indsatsen. Det er ofte en spændende terapeutisk udfordring, at gøre træningen sjov og motiverende.

Indsatsen kan bestå af:

  • specifik træning
  • justering og tilpasning i omgivelserne
  • ideer til træning af funktioner i hverdagen

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse