Sansebearbejdning

Børn er født med en indre drivkraft, som gør dem istand til at opsøge og deltage i legende aktiviteter. De er istand til at opsøge de stimuli, de ubevidst kan mærke, de har behov for. Således bliver barnet optaget af leg, bevæger sig rundt, og forandrer omgivelserne, dels på egen hånd dels sammen med andre. De afprøver sig selv, får oplevelser, udfordringer og erfaringer på den måde. De får en oplevelse af at noget lykkes, og dermed en følelse af tilsidst at kunne mestre situationen. Det styrker selvtilliden, og øger lysten til at tage selvstændige intiativer og motivation til at prøve nyt.

Hjernen modtager mange impulser fra de forskellige sanser, og skal kunne udvælge netop de sanseindtryk, der er vigtige for den aktuelle situation. Irrelevante indtryk skal samtidig kunne udelukkes, så opmærksomheden kan rettes mod de relevante stimuli. En velfungerende sansebearbejdning vil gøre, at dette sker helt automatisk. For et barn som har svært ved at sortere i og bearbejde sanseindtryk vil det være svært at reagere målrettet og hensigtsmæssigt i forhold til de modtagne sanseindtryk. 

Hvis en undersøgelse viser årsagen til barnets vanskeligheder kan forklares udfra teorien om sansebearbejdning, vil indsatsen hos os rette sig mod :

  • information om hvorledes vi tolker barnets reaktioner
  • råd og vejledning i nye strategier for at give barnet øgede muligheder for at deltage og udføre daglige aktiviteter, eksempelvis få lidt mere plads i garderoben, at omgivelserne lidt mere tilpasses barnets behov 
  • specifik træning, målrettet den specifikke vanskelighed

 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse