Sansebearbejdning

Vi påvirkes alle forskelligt af sanseindtryk, og kan være lidt følsomme på nogle områder, eller måske ikke mærke så meget som andre i nogle sammenhænge, men fungerer alligevel i en hverdag.

Hvis barnet er hæmmet eller ikke kan deltage i aktiviteter, leg, læring, sociale relationer eller andre daglige aktiviteter, kan årsagen skyldes sansebearbejningsvanskeligheder. Det er forskelligt, i hvilken grad barnet og dets hverdag er påvirket, afhængigt af hvor hårdt barnet er "ramt", og i hvor høj grad omgivelserne har mulighed for at tilpasse sig barnets behov.

Det vigtigste for barnet er, at omgivelserne har en forståelse for problematikken, og kan imødekomme barnet i forhold til de specifikke behov, det kan have. Den grundlæggende sansebearbejdningsvanskelighed kan bevirke, at barnets adfærd opleves som anderledes, aggressiv, tilbagetrukket, sløv, underlig, hyper eller "ude af sig selv".

Der er forskellige måder at definere sansebearbejdningsvanskeligheder på, men her på hjemmesiden kan vi lidt skematisk og kort  fortælle om tre "reaktionsmønstre", som kan kendetegne nogle af børnene. Dette er med referenceramme i teorierne, som Lucy Jane Miller og Doris A Fuller blandt andet  fremstiller i bogen "Sensational kids":

 • Det underreagerende barn:
  Hos det underreagerende barn, får hjernen ikke den stimulation, den har brug for, for at "starte", og barnet registrerer mindre sensorisk information end andre. Barnet kan opfattes som nemt, lidt sløvt og inaktivt, lidt drømmende og virke til at være nedsat i sit sociale engagement.
   
 • Det overreagerende barn:
  Det overreagerende barn reagerer mere intenst, hurtigere og i længere tid på sensorisk stimuli end andre børn, og kan virke angste og opleve ubehag i situationer, som ikke rører andre børn. De kan være så belastede af ubehag i situationer, at de forsøger at undgå stimuli og trækker sig fra aktiviteter og situationer. Det tager længere tid for disse børn at vænne sig til nyt og de har meget brug for at kende ting på forhånd, og trives godt med rutiner og vaner i dagligdagen. Barnet kan have det svært ved forandringer og skift i miljø i løbet af dagen.
   
 • Det sansesøgende:
  Det sansesøgende barn søger hele tiden input, og kan være umættelig i sin søgen. Er vild med løbelege og tumler gerne med mange og lidt voldsomt. Barnet kan have svært ved at regulere sig selv, har svært ved at falde til ro og sidde stille, har meget brug for bevægelse og vil gerne røre ved  ting i deres omgivelser. At organisere aktiviteter og gøre ting færdige kan være svært for barnet og det vil gerne hurtigt videre til det næste. Barnet er en dynamisk og aktiv legekammerat, men kan have svært ved at indgå i aktiviteter som kræver fordybelse og ro.

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse