Omgivelserne

Velfungerende omgivelser er vigtige for alle børn. Omgivelserne er en støtte til børns deltagelse i hverdagens forskellige aktiviteter, men kan også udgøre barrierer og give udfordringer. Især for børn der af forskellige årsager har brug for særlig opmærksomhed, er det af stor betydning, at omgivelserne er åben overfor de udfordringer det giver og forsøger at indrette sig udfra barnets behov.

Støtte og opmuntring fra de fysiske og sociale omgivelser er med til at fremme en positiv udvikling. Deltagelse i forskellige aktiviteter er med til at fremme barnets livskvalitet og velbefindende.

Vi forsøger at være opmærksomme på at møde børn og familier med respekt for værdier og forskelligheder. Kulturen i den enkelte familie og pasningstilbud kan være meget forskellige og varierede. De aktiviteter  som er mulige for børn, afhænger både af forældres tro på, hvad der giver børn værdifulde oplevelser og erfaringer i barndommen, og af de nære omgivelsers meninger om og forventninger til børns adfærd.

Vi kan være behjælpelige med at finde et fælles udgangspunkt for, hvordan vi bedst støtter op omkring barnets udvikling og finde frem til, hvad der har størst betydning for barnet at kunne deltage i. 

Man kan have forskellige indfaldsvinkler, og ønsker for fremtiden fx at barnet skal blive bedre til en bestemt færdighed, at barnet kan deltage i en aktivitet som en del af en gruppe, at barnet bliver bedre i stand til at sidde ved bordet under måltidet. Der kan være talrige eksempler på situationer, som kan opleves som en udfordring, da børn og omgivelser og det miljø de er i, er forskellige. Det der passer i èn familie passer måske ikke i en anden. Det vigtige er at få øje på, hvilke "skruer" der kan stilles på, så barnet bedre kan deltage og få en oplevelse af at lykkes.

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse