Hvordan støtter vi op omkring udviklingen

Enhver træningsindsats består hos os i høj grad af vejledning til barnets forældre og andre nære omsorgspersoner, så interventionen kan tilpasses den enkelte familie, daginstitution eller skoleklasse. Vores vejledning skal gerne medvirke til at optimere indsatsen og sikre, at der bliver en øget forståelse for og indsigt i barnets ressourcer og begrænsninger.

Vi kan foreslå aktiviteter der kan implementeres i barnets miljø udfra hvad der er behov for at træne. Terapeuten foreslår aktiviteter der er meningsfulde for barnet og gerne legeprægede. Det er vigtigt at finde barnets motivation og bevægeglæde. Vi kan også rådgive omkring, hvad omgivelserne skal være opmærksomme på, hvis barnet har sensoriske over- og underreaktioner. Sådan at vi i fællesskab finder frem til, hvordan det enkelte barn skal skærmes eller udfordres/stimuleres.

Vores indsats er en lille brik i samarbejdet omkring barnet. Det er af stor betydning at omgivelserne er en aktiv del af processen, så indsatsen bliver en integreret del af hverdagen.

I forbindelse med vores indsats er det vigtigt, at finde barnets niveau, så barnet kan støttes netop der hvor det er. At barnet får lov til at gøre så meget som muligt selv for at opbygge sine egne erfaringer, gør at barnet får øvet sig og flyttet grænser. Barnet skal have tid og ro til at prøve selv, hvorved det får mulighed for at lære, få succes, opnå selvhjulpethed og en større grad af selvstændighed. 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse