Sansemotorisk vejledning 

” Sansemotorisk Vejledning” er en konsultation, der retter sig mod børn i alderen 0-2 år og som har lettere vanskeligheder. Det er et tilbud til børn, hvor der i forvejen er sendt ansøgning til os. Træningscenteret for Børn og Unges leder, visiterer børn til tilbuddet. Forældrene til disse børn bliver hurtigt efter ansøgningen er modtaget tilbudt en tid.
I konsultationen møder forældre og barn enten en ergoterapeut eller en fysioterapeut. I vejledningen undersøger ergo eller fysioterapeuten barnet og giver forældrene indsigt og undervisning i, hvad de kan gøre for deres barn. Nogle gange deltager også en fagperson som har medvirket til ansøgningen af indsatsen.
Der er maksimalt mulighed for at komme i den form for konsultation 4 gange.

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse