Stimulation af sansemotorisk udvikling

Børn lærer om deres kroppe og om omgivelserne gennem sansemotorisk udfoldelse og bevægelse gennem leg. Målet er at barnet bliver så uafhængig og selvstændig i sine bevægelser som muligt. Vi stimulerer barnets motoriske udvikling, på det niveau barnet er, så dets bevægemuligheder fremmes,og uhensigtsmæssige bevægemønstre minimeres. Vi støtter barnet til at få mere glæde af at bruge sin krop, til at udforske sine omgivelser og lære. Et vigtigt formål med at tilbyde stimulation/træning til et motorisk usikkert barn er, at forsøge at bibringe det selvværd, selvtillid og bevægeglæde.

Når et barn har brug for at blive hjulpet på vej i sin motoriske udvikling, kan vi fx skabe en aktivitet/leg på en motorisk bane, som barnet skal igennem et bestemt antal gange. Repetioner og små ændringer af det barnet er igang med støtter barnet i at få øvet sig og udvikle sig. Det at barnet er alene mens det øver sig er nogle gange vigtigt for at det tør udfolde sig optimalt, og have overskud til at lære. Gentagelser er også med til at barnet kan nå at få en oplevelse af at lykkes, ved at mærke, at det bliver bedre og bedre til færdigheden. Det er vigtigt, at aktiviteten giver mening for barnet, at barnet er motiveret og at barnet er aktivt deltagende.

Vi ser mange forskellige børn i forskellige aldre, der har brug for at få stimuleret den sansemotoriske udvikling:

  • Det kan være det spæde barn, der ligger lidt for passivt på ryggen, der er lidt for tilfreds med selv at ligge og kigge uden at gøre så meget for at bevæge sig. Barnet kan her støttes og motiveres til at kunne trille og ligge på maven. Eller barnet skal vækkes rent sansemæssigt, for at få lyst og energi.
  • Det kan være et barn der har svært ved at holde sit hoved og krop godt nok til at kunne sidde selv, som har brug for at øve det at kunne ligge på maven, så barnet kan blive stærkere over ryg og nakke. Derved kan barnet opøve styrke og kropskontrol nok til at komme op at sidde.
  • Barnet der har lært at sidde selv og kommer omkring på gulvet ved at "rumbe" sig frem på numsen. Her kan barnet stimuleres og støttes til at få et mere hensigtsmæssigt bevægemønster, fx. at komme omkring på gulvet ved at kravle.
  • etc

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse