Træning

Vi tilbyder forskellige slags træning, alt efter hvilken hovedproblematik barnet har. Træningen gives til børn, der har 
 
  • forsinkelser i udviklingen                                                                                            
  • vanskeligheder i sansebearbejdningen
  • problemer omkring spisning med baggrund i sansning eller motorik
  • motoriske og eller kognitive forstyrrelser
 

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse