Undersøgelser / udredning

Fysio- og ergoterapeuterne undersøger barnet ved hjælp af en række redskaber, som kan være specifikke fysioterapeutiske og ergoterapeutiske undersøgelser, standardiserede tests samt observationer af barnet, både i træningslokalet og/eller i barnets omgivelser.

 

Ofte vil undersøgelsen blive i form af en tværfaglig udredning, hvor både en ergo- og en fysioterapeut deltager, for at kunne afdække hele problematikken. Formidling af undersøgelsesresultater vil oftest foregå i en samtale inden opstart af træningen og resultaterne vil ligge til grund for valg af metode i træningen.

Læs mere

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse