Værdigrundlag

Professionalisme

 • Barnet er i centrum og vi tilbyder individuelle og fleksible løsninger.
 • Vi lytter til barn og forældre, informerer og inddrager forældrene i, hvad vi foretager os i  forbindelse med deres barn.
 • Vi videregiver vores faglige vurderinger vedrørende barnet til forældrene på en oprigtig og nænsom måde.
 • Vi  udarbejder mål og handleplan i fællesskab og med udgangspunkt i barnets / forældrenes ønsker og behov.
 • Vi arbejder mono- og tværfagligt og har et helhedsorienteret perspektiv på barnet.
 • Vi indhenter og videregiver information om barnet med forældrenes samtykke.
 • Vi  udarbejder mål og retningslinier for organisering,  struktur og prioritering af det faglige arbejde på arbejdspladsen.

Kompetenceudvikling

Vi stiler efter et højt fagligt børneergo- og fysioterapeutisk niveau ved at:

 • holde den faglige viden ved lige, forny den og integrere den i praksis.
 • reflektere og udveksle erfaringer, med kollegaer og andre faggrupper, så vi udvikler os fagligt og personligt.
 • til stadighed at udvikle og evaluere vores tilbud og faglighed.

Engagement

 • Vi skaber en atmosfære af tryghed og ligeværd i samarbejdet med børn, forældre, kolleger og samarbejdspartnere gennem faglig dygtighed og menneskelig nærvær.

Samarbejde og respekt

 • Vi samarbejder tæt med barn, forældre og eventuelle andre faggrupper.
 • Vi inddrager barnet i det omfang det er muligt.
 • I vores arbejde tager vi udgangspunkt i barnet og tager hensyn til familiens ønsker, behov og muligheder.
 • Vi tilpasser vores hjælp til den enkelte families behov, samt inddrager sociale som kulturelle forhold i vores indsats.
 • Vi respekterer den faglige kompetence hos kollegaer og samarbejdspartnere og tager hensyn til hinanden.
 • Vi er opmærksomme på barnets signaler og arbejder med respekt for det enkelte barns grænser.
 • På arbejdspladsen kan vi sige vores mening, lytter til hinanden og giver hinanden konstruktiv kritik.
 • Vi har en arbejdsplads, hvor der er rummelighed, vi hjælper hinanden og hvor vi tager hensyn til hinandens forskelligheder, ønsker og behov.

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse