Vi kan

Træningscentret for børn og unge er et tilbud til børn, der er bosat i Aalborg Kommune og som opfylder kriterierne for at kunne blive henvist til os. Vores kerneydelser er udredning/ undersøgelse og træning af børn samt vejledning til forældre og andre nære omsorgspersoner. Personalegruppen består af ergo- og fysioterapeuter, administrativt personale samt en teamleder.

Vi er et fagligt velfunderet og kompetent team, der har specialiseret sig på børneområdet. Vi tilbyder mange slags træning og undersøgelser og er a jour med den faglige udvikling. Personalet deltager løbende i faglig efteruddannelse, ligesom vi her på stedet afholder faglige udviklingsdage, temadage og kurser . Vi deltager i og udfører større og mindre projekter.
Når dit barn er henvist til os, kommer det til i den rækkefølge, vi har modtaget henvisningen. Da der er mange børn, der gerne vil have hjælp fra os, medfører det desværre nogen ventetid. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere, men vi kan ikke ændre på ovennævnte fremgangsmåde.

 

Det er sjovt at gynge

  Forældrehistorie... Læs mere

Weltklasse